ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 93.33 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 91.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 90.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 89.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 88.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 87.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 86.67 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 85.67 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 85 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 83.67 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ไม่เข้าร่วมการแข่ง
11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ไม่เข้าร่วมการแข่ง