ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย ? ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 98 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตร 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบวกค้าง เทศบาลตำบลบวกค้าง 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น เทศบาลตำบลวังชิ้น 88 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 88 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 84 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ 84 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง เทศบาลตำบลปง 82 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 82 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 82 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่คือ เทศบาลตำบลแม่คือ 82 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 80 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 80 ระดับเหรียญทอง
22 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เทศบาลตำบลแม่กุ 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 78 ระดับเหรียญเงิน
22 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 78 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง 74 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 74 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก 74 ระดับเหรียญเงิน
31 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 74 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 72 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 72 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 72 ระดับเหรียญเงิน
35 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ เทศบาลตำบลทากาศ 72 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 70 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 70 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนอนุบาลหนองม่วงไข่ เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ 70 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 70 ระดับเหรียญเงิน
39 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 70 ระดับเหรียญเงิน
44 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 68 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง เทศบาลตําบลในเมือง 68 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ เทศบาลตำบลพรหมพิราม 68 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 68 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา 68 ระดับเหรียญทองแดง
44 โรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองพะเยา 68 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองระนง เทศบาลเมืองชุมแสง 66 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 66 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลยุหว่า เทศบาลตำบลยุหว่า 66 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม เทศบาลตำบลทุ่งต้อม 66 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนบ้านแม่สง องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 66 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนเทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 1 เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง 66 ระดับเหรียญทองแดง
50 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 66 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเทิง เทศบาลตำบลเวียงเทิง 64 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 64 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 64 ระดับเหรียญทองแดง
57 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 64 ระดับเหรียญทองแดง
61 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก 62 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง เทศบาลตำบลป่าซาง 60 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 60 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 60 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฎ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 60 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 60 ระดับเหรียญทองแดง
67 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 58 ระดับชมเชย
67 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 58 ระดับชมเชย
67 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลบ้านแป้น 58 ระดับชมเชย
70 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 56 ระดับชมเชย
70 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 56 ระดับชมเชย
70 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 56 ระดับชมเชย
70 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 56 ระดับชมเชย
70 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 56 ระดับชมเชย
75 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ชุมชนบ้านหัวฝาย) เทศบาลเมืองดอกคําใต้ 52 ระดับชมเชย
75 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ 52 ระดับชมเชย
77 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 50 ระดับชมเชย
77 โรงเรียนเทศบาล 1 (บางไผ่) เทศบาลตำบลบางไผ่ 50 ระดับชมเชย
79 โรงเรียนบ้านหนองสีดา องค์การบริหารส่วนตำบลสามพวง ไม่เข้าร่วมการแข่ง
79 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
79 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลานหอย เทศบาลตำบลลานหอย ไม่เข้าร่วมการแข่ง
79 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ไม่เข้าร่วมการแข่ง
79 โรงเรียนอนุบาลตำบลเวียงเชียงของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
79 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม ไม่เข้าร่วมการแข่ง
79 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน ไม่เข้าร่วมการแข่ง