ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันเริงเล่นเต้น Dancer ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 93 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 89.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 5 แก้วปัญญาอุปถัมภ์ เทศบาลเมืองพะเยา 85 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 81 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ 80.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 78.33 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 78 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง เทศบาลตำบลแม่สาย 76.33 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 74 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 74 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 72.67 ระดับเหรียญเงิน
13 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 69 ระดับเหรียญทองแดง
14 โรงเรียนเมืองแม่ปะศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 67 ระดับเหรียญทองแดง
15 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ไม่เข้าร่วมการแข่ง
15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง ไม่เข้าร่วมการแข่ง