ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 94.67 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 90 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 88.67 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 88.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 87.33 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 84.67 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ 84.67 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 82.67 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาล 4 ชุมชนวัดธรรมจักร เทศบาลนครพิษณุโลก 80.67 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 79.33 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล เทศบาลเมืองบางมูลนาก 78.67 ระดับเหรียญเงิน
12 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 78.67 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 77.33 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง เทศบาลเมืองพิจิตร 76.67 ระดับเหรียญเงิน
15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 76.67 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 75.33 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 73.33 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 71.33 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 70.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านเชียงราย เทศบาลนครลำปาง 70.67 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 70.67 ระดับเหรียญเงิน
23 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 70 ระดับเหรียญเงิน
24 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 69.33 ระดับเหรียญทองแดง
26 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 68.67 ระดับเหรียญทองแดง
27 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 67.33 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 66 ระดับเหรียญทองแดง
28 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 66 ระดับเหรียญทองแดง
30 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดแสงธรรมสุทธาราม เทศบาลเมืองชุมแสง 64.67 ระดับเหรียญทองแดง
31 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 64 ระดับเหรียญทองแดง
32 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 63.33 ระดับเหรียญทองแดง
33 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 61.33 ระดับเหรียญทองแดง
34 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
34 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน 60.67 ระดับเหรียญทองแดง
36 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 60 ระดับเหรียญทองแดง
37 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 57.33 ระดับชมเชย
38 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 53.33 ระดับชมเชย
38 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 53.33 ระดับชมเชย
40 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 47.33 เข้าร่วมการแข่งขัน