ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปทุมสราราม เทศบาลตำบลเชิงดอย 87 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 83 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1