ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ระดับปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓)

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 95 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 89.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 88.67 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จะเรา เทศบาลตำบลแม่จะเรา 88.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ 88 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 88 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 87.67 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 1 ต้นยาง เทศบาลตำบลจันจว้า 87 ระดับเหรียญทอง