ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ 96 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 95.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 94.5 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 92.5 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ เทศบาลนครเชียงใหม่ 92.5 ระดับเหรียญทอง
4 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ เทศบาลตำบลลานกระบือ 92.5 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร เทศบาลตำบลแม่สาย 91.5 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 90 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 89.5 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 89 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทุ่งสวน เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 89 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 88.5 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลจอมทอง 1 (ชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ) เทศบาลตำบลจอมทอง 88.5 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) เทศบาลตำบลป่าแงะ 88 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 88 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 87.5 ระดับเหรียญทอง
16 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 87.5 ระดับเหรียญทอง
18 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 87 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 86.5 ระดับเหรียญทอง
19 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 86.5 ระดับเหรียญทอง
21 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว 86 ระดับเหรียญทอง
22 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ (ป่าตาลหมื่นราษฎร์อุปการ) เทศบาลตำบลบ้านธิ 85 ระดับเหรียญทอง
22 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง 85 ระดับเหรียญทอง
24 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 84.5 ระดับเหรียญทอง
25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 84 ระดับเหรียญทอง
25 โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 84 ระดับเหรียญทอง
25 โรงเรียนบ้านหล่ายฝาง เทศบาลตำบลแม่ข่า 84 ระดับเหรียญทอง
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 83.5 ระดับเหรียญทอง
28 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง 83.5 ระดับเหรียญทอง
28 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 83.5 ระดับเหรียญทอง
31 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) เทศบาลตำบลศรีสำโรง 83 ระดับเหรียญทอง
32 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 82.5 ระดับเหรียญทอง
32 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 82.5 ระดับเหรียญทอง
34 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส เทศบาลนครนครสวรรค์ 81.5 ระดับเหรียญทอง
34 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 81.5 ระดับเหรียญทอง
36 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน 81 ระดับเหรียญทอง
37 โรงเรียนเทศบาลเวียงฝาง เทศบาลตำบลเวียงฝาง 79.5 ระดับเหรียญเงิน
38 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 78.5 ระดับเหรียญเงิน
38 โรงเรียนวัดท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว 78.5 ระดับเหรียญเงิน
40 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ 77.5 ระดับเหรียญเงิน
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลทาปลาดุก(ทากู่สามัคคีราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลทาปลาดุก 76 ระดับเหรียญเงิน
41 โรงเรียนบ้านคลองวังทอง เทศบาลตำบลคลองยาง 76 ระดับเหรียญเงิน
41 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) เทศบาลตำบลวงฆ้อง 76 ระดับเหรียญเงิน
41 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา (กองคำราษฎร์นุสรณ์) เทศบาลตำบลแม่วาง 76 ระดับเหรียญเงิน
41 โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า 76 ระดับเหรียญเงิน
46 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนมอเกอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ 75.5 ระดับเหรียญเงิน
46 โรงเรียนเทศบาล 1(ป่าแดด) เทศบาลตำบลป่าแดด 75.5 ระดับเหรียญเงิน
48 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 75 ระดับเหรียญเงิน
48 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง 75 ระดับเหรียญเงิน
50 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 74 ระดับเหรียญเงิน
51 โรงเรียนเทศบาลบ้านสวน (ครองประชานุกูล) เทศบาลตำบลบ้านสวน 73 ระดับเหรียญเงิน
52 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 72.5 ระดับเหรียญเงิน
53 โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำขาว 71.5 ระดับเหรียญเงิน
53 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านหล่าย เทศบาลตำบลสบปราบ 71.5 ระดับเหรียญเงิน
53 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เทศบาลตำบลอุโมงค์ 71.5 ระดับเหรียญเงิน
53 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน 71.5 ระดับเหรียญเงิน
57 โรงเรียนเทศบาล(บ้านหนองนก) เทศบาลตำบลกลางเวียง 70 ระดับเหรียญเงิน
58 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 69 ระดับเหรียญทองแดง
58 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระ เทศบาลตำบลพบพระ 69 ระดับเหรียญทองแดง
58 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 69 ระดับเหรียญทองแดง
61 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" เทศบาลเมืองพิจิตร 68.5 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนร่วมจิตวิเทศศึกษา Ruamchit withedsuksa School (RWS) เทศบาลตำบลร่วมจิตร 68 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 68 ระดับเหรียญทองแดง
62 โรงเรียนบ้านกระชงค์ประชาอุทิศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลุม 68 ระดับเหรียญทองแดง
65 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยน้ำขุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน 67 ระดับเหรียญทองแดง
66 โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เทศบาลตำบลสันมหาพน 66.5 ระดับเหรียญทองแดง
67 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง 65 ระดับเหรียญทองแดง
68 โรงเรียนเทศบาลช่องลม เทศบาลตำบลช่องลม 64.5 ระดับเหรียญทองแดง
69 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 63.5 ระดับเหรียญทองแดง
70 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 60 ระดับเหรียญทองแดง
70 โรงเรียนดรุณวทิยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) เทศบาลเมืองน่าน 60 ระดับเหรียญทองแดง
72 โรงเรียนบ้านส้มป่อยศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านแม่ละเมา ไม่เข้าร่วมการแข่ง
72 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง