ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เทศบาลนครแม่สอด 92 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ 91.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 90.67 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง 90.33 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง 90 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 88.5 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 87.83 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 85.67 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 83 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 81 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพันปี เทศบาลนครพิษณุโลก 80.67 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 80.33 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 80.17 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 80 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 78.33 ระดับเหรียญเงิน
16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 77.5 ระดับเหรียญเงิน
17 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่มดีสารอุปถัมภ์) เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 77 ระดับเหรียญเงิน
18 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 76.33 ระดับเหรียญเงิน
19 โรงเรียนวอแก้ววิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 74 ระดับเหรียญเงิน
20 โรงเรียนเทศบาลเมืองตาคลี(ขุนตาคลีคณะกิจ) เทศบาลเมืองตาคลี 69.83 ระดับเหรียญทองแดง
21 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 69.67 ระดับเหรียญทองแดง
22 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 67.67 ระดับเหรียญทองแดง
23 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 61.67 ระดับเหรียญทองแดง
24 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 60.33 ระดับเหรียญทองแดง
25 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 59 ระดับชมเชย
26 โรงเรียนวัดคลองโป่ง (ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 56 ระดับชมเชย
27 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 55.33 ระดับชมเชย
28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 55 ระดับชมเชย
29 โรงเรียนเทศบาล 6 ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เทศบาลเมืองพะเยา 53.67 ระดับชมเชย
30 โรงเรียนบ้านศาลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 52 ระดับชมเชย
31 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 50 ระดับชมเชย
32 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง