ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับประถมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 98.02 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เทศบาลนครแม่สอด 97.03 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 6 วัดป่ารวก เทศบาลนครลำปาง 88.12 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต เทศบาลนครนครสวรรค์ 79.2 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 76.24 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 71.29 ระดับเหรียญเงิน
7 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 70.5 ระดับเหรียญเงิน
8 โรงเรียนวัดดุสิดาราม เทศบาลตำบลทุ่งหลวง 70.1 ระดับเหรียญเงิน
9 โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา) เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม 63.37 ระดับเหรียญทองแดง
10 โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง เทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดเชียงใหม่ 61.39 ระดับเหรียญทองแดง
11 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ เทศบาลเมืองตาก 60.4 ระดับเหรียญทองแดง
12 โรงเรียนวัดวังสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 50.5 ระดับชมเชย
13 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 50.3 ระดับชมเชย
14 โรงเรียนเทศบาล 4 ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 39.6 เข้าร่วมการแข่งขัน
15 โรงเรียนเทศบาลตำบลวังผาง เทศบาลตำบลวังผาง ไม่เข้าร่วมการแข่ง