ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน เทศบาลเมืองแพร่ 96 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 94 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 92 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 78 ระดับเหรียญเงิน
5 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 76 ระดับเหรียญเงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 74 ระดับเหรียญเงิน
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 72 ระดับเหรียญเงิน