ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับประถมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 1 พะเยาประชานุกูล เทศบาลเมืองพะเยา 92 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล เทศบาลเมืองแพร่ 90.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 85 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ เทศบาลตำบลหนองเบน 84.33 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 83.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ เทศบาลนครเชียงราย 83.67 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) เทศบาลเมืองน่าน 83.33 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เทศบาลนครเชียงใหม่ 83 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 82.33 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 82 ระดับเหรียญทอง
12 โรงเรียนบ้านหรรษาเจริญประชานุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย 81.33 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน 79.33 ระดับเหรียญเงิน
14 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก 78 ระดับเหรียญเงิน