ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันรำวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า เทศบาลนครเชียงราย 95.66 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลนครแม่สอด 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 91.33 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร เทศบาลเมืองตาก 90.66 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล เทศบาลเมืองหล่มสัก 87 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 87 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 86.66 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 85.66 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 85 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ 84 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนบ้านวงฆ้อง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง 84 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนบางลายพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 84 ระดับเหรียญทอง
13 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 83.33 ระดับเหรียญทอง
14 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย เทศบาลนครเชียงใหม่ 82.66 ระดับเหรียญทอง
15 โรงเรียนอนุบาลสานสายใยรัก เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 79.66 ระดับเหรียญเงิน