ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม เทศบาลเมืองตาก 89.6 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 89 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ เทศบาลเมืองแพร่ 85.6 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดท่ามะปราง เทศบาลนครพิษณุโลก 84.6 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 81.6 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) เทศบาลเมืองน่าน 78.6 ระดับเหรียญเงิน