ยินดีต้อนรับ

ผลการเข้าแข่งขันการประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษา

ลำดับ โรงเรียน สังกัด คะแนน ผลการแข่ง พิมพ์เกียรติบัตร
1 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 94.34 ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ 93 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1
3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 92 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2
4 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เทศบาลเมืองลำพูน 89 ระดับเหรียญทอง
5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน 87.67 ระดับเหรียญทอง
6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 87.34 ระดับเหรียญทอง
7 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านศรีบุญเรือง เทศบาลนครลำปาง 87 ระดับเหรียญทอง
8 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 85.34 ระดับเหรียญทอง
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 84.67 ระดับเหรียญทอง
10 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม เทศบาลนครนครสวรรค์ 82 ระดับเหรียญทอง
11 โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านเก่า เทศบาลตำบลเมืองพาน ไม่เข้าร่วมการแข่ง