ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล การประกวดแข่งขันการร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 1. นางสาวชลดา อ่ำวงษ์
2. นางสาวธิติมา แก้วสอน
3. นางสาวสุพร เรืองรอง
4. เด็กหญิงอารียา อรุณศักดิ์
5. นางสาวเกวลิน พยุงญาติ
6. เด็กหญิงพชรกานต์ หลวงแก้วสิทธิ์
7. เด็กหญิงเต็มสิริ ตันกอง
8. นางสาวแพรวพรรณ แสงอรุณ
9. นางสาวจีระภัทร คล้ายจ้อย
1. นางสาวดาราพร โตงิ้ว
2. นายธนากร ศิริสุข