ยินดีต้อนรับ

รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เทศบาลตำบลศรีสำโรง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลตำบลศรีสำโรง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
1 โรงเรียนเทศบาลวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ รองชนะเลิศอันดับ 1 1. เด็กชายวรายุส แก้วนาค
2. เด็กชายกฤษณพงศ์ แย้มวงค์
3. เด็กหญิงธนภรณ์ กล่ำฮวบ
1. นายธีระพงศ์ ประดิษฐ์รัตนะ
2. นางกานดา เขียวกุล

รายการที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลตำบลศรีสำโรง


รายการที่ ชื่อสถานศึกษา ชื่อรายการแข่งขัน ผลการแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน